top of page

ערכת הכנה דיגיטלית בת 237 עמודים, בפורמאט pdf.הערכה מכילה את כל המידע התיאורטי הנדרש להתמודדות מוצלחת עם בחינות הקבלה באדריכלות בטכניון - פרוס בצורה בהירה, ברורה וממוקדת ע״פ נושאים.

ערכת הכנה דיגיטלית | פשוט להתקבל לאדריכלות בטכניון

₪ 990.00מחיר
  • בנוסף, בערכה דוגמאות לסוגי בחינות משנים קודמות, כולל 2019 ו-2020. הבחינות מלוות בהדגמות לפתרון וכן צילומי פתרונות של תלמידי Be Arch שעברו את הבחינות בהצלחה.

    הערכה כוללת מגוון של תרגול מדורג, וכן סימולציות של בחינות - כדי שניתן יהיה לתרגל שאלות ברמת המבחן במסגרת של זמנים.

  • רוכשי הערכה ייקבלו מדריך בונוס חינמי - אשר ידריך אותם להצליח גם בראיונות הקבלה הנערכים במוסדות.

    בנוסף, רוכשי הערכה ייקבלו אפשרות לפידבק ותמיכה מרחוק ללא עלות נוספת - עד קיום הבחינות.

bottom of page