top of page

שלא תחיו בסרט: למה חייבים להתכונן למבחני קבלה באדריכלות ועיצוב?

כ-90% מכל הפונים אלי בקשר להכנה למבחני הקבלה באדריכלות או עיצוב - מבינים היטב שהם חייבים הכנה כלשהי למיונים.


חלק לומדים רישום ובניית מודלים מאפס ואז ממשיכים לתרגל את הבחינות מערכות ההכנה הדיגיטליות המיועדות לבחינות אליהם ניגשים. חלק, המגיעים עם יכולות רישום מרשימות, מסתפקים בהכנה למבחן עצמו בלבד עם הערכות. אבל ל-90% הללו ברור שהם חייבים לתת פה מאמץ אמיתי על ההכנה לבחינות - כדי להפוך לתלמידי אדריכלות או עיצוב מן המניין בשנה הקרובה.